รายวิชา ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนทางไกล 2 ทาง โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายวิชาที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลัง หรือ โหลดไฟล์เอกสารการเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

      วิชาฟิสิกส์                  วิชาชีววิทยา                     วิชาเคมี

     วิชาคณิตศาสตร์          วิชาภาษาอังกฤษ              วิชาภาษาไทย

     วิชาประวัติศาสตร์         วิชาสังคม                         วิชาดาราศาสตร์ 

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.5 ปีการศึกษา2559

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.5 ปีการศึกษา2560

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.5 ปีการศึกษา2561  ภาคเรียนที่1

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.5 ปีการศึกษา2561  ภาคเรียนที่2

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.5 ปีการศึกษา2562  ภาคเรียนที่1