รายวิชา ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนทางไกล 2 ทาง โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายวิชาที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลัง หรือ โหลดไฟล์เอกสารการเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

      วิชาฟิสิกส์                  วิชาชีววิทยา                     วิชาเคมี

     วิชาคณิตศาสตร์          วิชาภาษาอังกฤษ              วิชาภาษาไทย

     วิชาประวัติศาสตร์         วิชาสังคม                          เทคนิค LAB 

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.4 ปีการศึกษา2559

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.4 ปีการศึกษา2560

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.4 ปีการศึกษา2561  ภาคเรียนที่1

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.4 ปีการศึกษา2561  ภาคเรียนที่2

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.4 ปีการศึกษา2562  ภาคเรียนที่1