สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช  ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอนคุณครูสุรวุธ แสงมณี
คุณครูอภิญญา บุญคุ้ม
คุณครูผู้ช่วยสอนคุณครูภัสมน เมืองทอง