สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4

  • Print

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4
โดยคุณครูสาขาชีววิทยา