สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


12

ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยคุณครูไพจิตรา อเปสริยาโย