ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน Recycle Fashion Show ในงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เวทีลาน Slope โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

S 14450708


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559