ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ลานสหวิทยาคาร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

DSCN0060


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559