ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมแข่งขัน วิทยา ....ฟ้าแลบ ในงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

DSCN0093


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559