ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมแข่งขันละครวิทยาศาสตร์ ในงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เวทีลาน Slope โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

DSCN0091


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559