ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 16-19 สิงหาคม 2559 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1111


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559