ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

psuwit edit2562

    พระพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
    จักรี คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย
    ม.อ. ไขว้ คือ อักษรย่อมาจากพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า"มหิดลอดุลเดช" และอักษรย่อ ม.อ. นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักด้วยงา ที่นมตาลิปัตรใบตาล ถวายเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร
    สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาดำรงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าต่างกรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติ แก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ.๒๔๔๖ เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คือ โรงเรียนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตราประจำ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 logo wittayanusorn