ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

newpsu2

    พระพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
    จักรี คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย
    มอ. ไขว้ คือ อักษรย่อมาจากพระนามเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และอักษรย่อ มอ. นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักด้วยงา ที่นมตาลปัตรใบตาล ถวายเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร
    สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาดำรงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าต่างกรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติ แก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ.๒๔๔๖ เสมือนเป็นเจ้านครสงขลา
    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คือ โรงเรียนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตราประจำ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 logo wittayanusorn