Prev Next

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการค่ายคิดมันส์ ทันสื่อ

13-09-2019 Hits:144 News Slide Super User - avatar Super User

กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย จัดโครงการ “คิดดมันส์ทันสื่อ like know show share” ปีที่ 3 ขึ้น ในหัวข้อ “ stop bullying ” โดยนักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายอบรมกับทางโครงการ ซึ่งเป็น 1 ใน 30 ทีม

Read more

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019

10-09-2019 Hits:63 News Slide Super User - avatar Super User

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019 : World Robot Olympiad (รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคภาคใต้)” ภายใต้หัวข้อ “SMART CITIES” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more

Learning A.I. in action by case study

06-09-2019 Hits:154 News Slide Super User - avatar Super User

World Class Learner (กิจกรรมเสริมทักษะ) หัวข้อ “Learning A.I. in action by case study (เรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบลงมือทำผ่านกรณีศึกษา)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย รวมระยะเวลา 5 วัน จำนวน 5 ชั่วโมง (15:30 – 16:30 น.) ของวันที่ 8 กรกฎาคม, 10-11 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากร คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายผู้ปกครองและครู 2562

05-09-2019 Hits:82 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ประจำการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี {gallery}Picture_news/2562/08-62/100862/pic{/gallery}  

Read more

มอ.ว คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน RUTS Research Expo 2019

05-09-2019 Hits:54 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

Read more

กิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า

04-09-2019 Hits:45 News Slide werachat - avatar werachat

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี ใน 2 หลักสูตร 

Read more

มอ.ว จัดกิจกรรมเสวนาหลักสูตรห้องเรียนจีนศึกษา

24-07-2019 Hits:180 News Slide Super User - avatar Super User

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเสวนา “ทิศทางการจัดตั้งห้องเรียนจีนศึกษา ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้เด็กไทยเข้าใจความเป็นจีน : จีนศึกษา” ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

23-05-2019 Hits:554 News Slide werachat - avatar werachat

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครู ผู้คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Read more

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.4 2562

16-05-2019 Hits:59 News Slide werachat - avatar werachat

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจําปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 424/18 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์ติดต่อ โทร 0 –7420- 1628-9 โทรสาร 0 - 7420 - 1629
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE : http://www.psuwit.ac.th/
ใบอนุญาต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2548
หลักสูตร : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งและที่ตั้ง : เนื้อที่ 23 ไร่ เศษ อยู่ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตพื้นที่บริการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา