มอ.ว ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสามจาก สมศ. ระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ และทุกมาตรฐาน ด้วยระดับคะแนนรวม 97.02%

sms