ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ

สรุปรายงานการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

สรุปรายงานการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558


***ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ

มอ.ว ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสามจาก สมศ. ระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ และทุกมาตรฐาน ด้วยระดับคะแนนรวม 97.02%

sms

Read more: มอ.ว ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก