ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

Display # 
Title Author Hits
มอ.ว ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 122
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 307
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์) Written by Super User 863
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 611
เอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนกลุ่มกรณีพิเศษ Written by Super User 1035
ประกาศผลคะแนน นักเรียนกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 3699
ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 2348
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 775
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 24730
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 5318
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 1290
มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 9808
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1815
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1825
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 46567
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3415
SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์ Written by Super User 1206
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1891
มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1851
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 894
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1630
ประกาศผล วมว รอบสอง Written by Super User 5122
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 14818
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 29053
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) 2561 Written by Super User 10314
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ Written by Super User 9077
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 4133
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Written by Super User 11282
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3185
มอ.ว เปิดรับสมัครครูประจำการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Written by Super User 1345
รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์ Written by Super User 1200
มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ Written by Super User 1045
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 เพิ่มเติม Written by Super User 1377
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 929
รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา Written by Super User 1119
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา) Written by Super User 1131
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1199
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 รอบที่ 2 Written by Super User 1489
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 Written by Super User 1210
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา Written by Super User 1322
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1474
ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน Written by Super User 5104
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 10916
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 17833
รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 14667
มอ.ว เปิดรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 3556
เอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ มอ.ว Written by Super User 2576
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559 (ป.5 และม.2) Written by Super User 9947
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 40566