ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12"

4

 >> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนการแข่งขัน

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 12 รายการ  ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

6 new1

ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

1 คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์(สำรอง)

2.1 แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 15-18 ม.ค.62)

2.2 แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4 (วันที่ 15-18 ม.ค.62)

3. เอกสารยืนยันสิทธิ์สำรอง

4. แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ(สำรอง)

5. แบบรับรองความเป็นบุคลากร(สำรอง)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562