รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) 2559

รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD)  2559


180258 1

ขอแสดงความยินดีกับ 
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) 2559 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับพื้นฐาน ขนาดใหญ่ 
รางวัลครูยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับพื้นฐาน

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับพื้นฐาน ขนาดใหญ่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
คุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ได้รับรางวัล รางวัลครูยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับพื้นฐาน
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มอ.วิทยานุสรณ์ เราพร้อมที่จะก้าวต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน