ประชาสัมพันธ์เหตุขัดข้องในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน​

  • Print

1

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน​
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องสอบ​
ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารและ​ บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน​ มาด้วย​

ขออภัยในความไม่สะดวก