โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายถิรวัฒน์ พุฒนวล

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายถิรวัฒน์ พุฒนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ในการแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “หลากหลาย แตกต่าง เท่าเทียม"

0 600px