กิจกรรมประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563

030163 resize

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ คณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมการแข่งขัน Ultra Performance และประกาศของหาย