กิจกรรมประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2562

  • Print

161262 resize

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เช้าวันนี้คณะกรรมนักเรียนประชาสัมพันธ์ของหาย และเนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกลงมา ทำให้นักเรียนต้องรีบแยกย้ายขึ้นห้องเรียน เพื่อพบครูที่ปรึกษา