กิจกรรมประจำวันที่ 12 ธ.ค. 2562

  • Print

121262 resize

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า แจ้งนักเรียนเรื่องการตรวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการใช้ท่าทางเพื่อเป็นการทำสมาธิ การผ่อนลมหายใจให้ถูกต้อง