กิจกรรมประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2562

111262 resize

เช้าวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณครูสุรวุธ แสงมณี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ขึ้นกล่าวถึงกิจกรรมที่มาถึงในไม่ช้านี้ คือ การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันเสาร์ที่ 14 และ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยได้ขอความร่วมมือจากนักเรียนช่วยกันเตรียมความพร้อมห้องเรียนเพื่อ โดยการช่วยกันทำความสะอาดหน้าโต๊ะ และห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นสนามในการสอบ อีกทั้งช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับน้องใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษา 2563 นี้