กิจกรรมประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562

020962 resize

วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 คุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยนุสรณ์ ได้พูดคุยกับนักเรียนเรื่องระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ และได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคใต้ “มิตรภาพคัพ” ครั้งที่ 9 ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 3 ได้แก่ ด.ช.นรวิชญ์ ลิ้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4 ได้แก่ นางสาววรมน เกียรติเลขากุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ (เล่านิทาน) ได้แก่ ด.ญ.ญาณิศา วิสุทธิเมธากุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษจีน ระดับ 3 และ 4 ได้แก่
ด.ญ.ปุญญิศา อาทรวิริยกุล
ด.ญ.อรณิชา เพชราการ
ด.ญ.พิชญาภา ดวงสุวรรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสอบเขียนคำศัพท์ ระดับ 3 ได้แก่ ด.ช.ชนพัทธ์ รัตนประภาต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงจีน ได้แก่
ด.ญ.พิชามญชุ์ แก้วน้อย
ด.ญ.ชนิดาภา คณาวิวัฒน์ไชย
ด.ญ.จินห์นิภา สิงขะระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ 3 ได้แก่
ด.ญ.แพรวรุ้ง แก้วสนิท
ด.ญ.ปริญญุตา สุขโชติ
ด.ญ.ปิ่นมุข ตันปิติกร
ด.ญ.อนัญญา จิตสกุลชัยเดช
โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูอนุศรา สามสุวรรณ


ข่าวเพิ่มเติม

รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคใต้​ "มิตรภาพคัพ"