กิจกรรมประจำวันที่ 9 ก.ค. 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คุณครูฒามรา พรหมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พบปะและนำความรู้ใหม่ๆ บอกเล่าเรื่องราวให้นักเรียนเกิดพลังความคิดนำมาสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็น
แรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกระดับชั้นเกิดพลังคิดสร้างสรรค์ และชื่นชมผลงานของด.ช.เหมวิช วาฤทธิ์ หรือน้องฮับ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย หลังผ่านเข้ารอบตัดสิน Google Science Fair เป็น 1 ใน 20 คน จากเด็กทั่วโลก ที่จะได้รับโอกาสเข้าเสนอโครงการ จากการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางหู และขอเชิญชวนให้นักเรียนออกแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น โรงเรียน ผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมนักเรียน และเปิดเวทีให้กับนักเรียนได้กล้าแสดงออกมากขึ้นจะกลายเป็นแรงผลักดันในด้านความรู้ที่จะเข้าแข่งขันกับต่างประเทศ

090762resize