กิจกรรมประจำวันที่ 3 ก.ค. 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณครูสุรวุธ แสงมณี หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้ขึ้นกล่าวถึงรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นในศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พร้อมทั้งได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนว่าให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถไม่ละทิ้งการเรียนและควรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ จากนั้นในช่วงเย็นเป็นบรรยากาศการเข้าสีซ้อมร้องเพลงเชียร์ รวมไปถึงการทำฉากหลังของอัฒจันทร์เชียร์อย่างแข็งขันและสนุกสนาน

030762resize