กิจกรรมประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2562

เช้าวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ มีกิจกรรมเข้ามาแนะแนวกิจกรรม “To be dent camp ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 20” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้กับน้อง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและอยากค้นหาตนเองว่าชอบหรืออยากศึกษาต่อในสาขาทันตแพทย์หรือไม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 62 - 23 กรกฎาคม 2562 นี้

260662