กิจกรรมประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2562

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คุณครูฒามรา พรหมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พูดคุยและให้ความรู้แก่นักเรียนถึงความหมายของคำว่า Cyberbullying ซึ่งหมายถึงการกลั่นแกล้งผ่าน social media เช่น การโพสข้อความเสีย ๆ หาย ๆ รวมถึงการอัพโหลดคลิปเพื่อก่อให้เกิดความอับอาย พร้อมทั้งสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้น จับสลากกรณีตัวอย่างเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจากกรณีนั้น ๆ และรณรงค์ให้หยุดการส่งต่อ และรู้จักวิธีป้องกันตนเองหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียน ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา โครงการ (Sports Hero) ประจำปี 2562 ประเภทกีฬากอล์ฟ เด็กหญิงจันทรอมร วิชัยนาวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 13-18 ปีหญิง และประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส เด็กหญิงนภัสกร สิริไมตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ต่อมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยจัดกิจกรรมล่าขุมทรัพย์จากการสแกนคิวอาโค้ดบนโปสเตอร์ประชาสมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องมลภาวะทางอากาศ

250662

.