บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster ให้กับทางโรงเรียน

  • Print

page

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายสุชาติ สุขะพันธ์ เพื่อมอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster รุ่น OZ-300 จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อย่าง H1N1 หรือSARS ได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้ทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มา ณ ที่นี้