ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ รับมอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก มอ. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

page

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ  สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 57 ลิตร สำหรับใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563