กิจกรรมงานวันลอยกระทง “ทีปะวาริน ยลศิลป์ลอยกระทง”

page

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง “ทีปะวาริน ยลศิลป์ลอยกระทง” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประดิษฐ์กระทง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกวดนางนพมาศ