รางวัล STARS STEMS Workplace for Health Promotion

page

ผู้อำนวยการ สุชาติ สุขะพันธ์ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  เข้าร่วมการเสวนาและพิธีประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้าง “ พลเมืองดีวินัยเด่น” ด้วยแนวคิด STAR STEMS และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัยใส่ใจสุขภาพ “ STARS STEMS Workplace for Health Promotion”

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย  ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมพ. ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ  และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์   แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร