กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  • Print

page

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการ สุชาติ สุขะพันธ์ คณะผู้บิริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากร สวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสดุดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี