Display # 
Title Published Date
ประมวลภาพ ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 May 2019
โครงการพัฒนาครูผู้สอนในโครงการห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 16 May 2019
ประมวลภาพ "The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC)" (30-31 มี.ค. 62) 12 May 2019
ประมวลภาพ "1st International STEMathon 2019" (28-29 มี.ค. 62) 12 May 2019
การแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ ประเทศฮ่องกง 12 May 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) 14 March 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 14 March 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 08 March 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 08 March 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 04 March 2019
กิจกรรมวิทย์สัญจร 20 February 2019
กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561 30 January 2019
PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" 08 January 2019
กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561 03 January 2019
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 December 2018
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 December 2018
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 20 December 2018
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 05 December 2018
มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 04 December 2018
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 05 November 2018