รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

page

          เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ชื่องาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลดังนี้

1. นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู

2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู

3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ นางสาวนภสร แซ่ตั้ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Plastic bag bio-degradation by caterpillars of the greater waxmoth" ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูสุรวุธ แสงมณี

 

จากซ้ายไปขวา แถวล่าง 1. นายชยพล บุญกาญจน์  2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร  3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ 4. นางสาวนภสร แซ่ตั้ง  แถวบน 1. นายสุชาติ สุขะพันธ์ รองผู้อำนายการโรงเรียน  2. รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนายการโรงเรียน  3. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ  4. นายอดินันท์ เจ๊ะซู ครูที่ปรึกษาโครงงาน

ปีนี้ SKYSEF2018 จัดขึ้น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึง 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ จัดขึ้นเป็นปี่ที่ 7 มีผู้เข้าร่วมรวม 10 โรงเรียน ได้แก่ 7 โรงเรียน จากต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ไต้หวัน อิหร่าน และไทย และ 3 โรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทย มี 2 โรงเรียนเข้าร่วม คือ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย

SKYSEF มีจุดมุ่งหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมที่ยังยืนและแนวทางของสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนจากทั่วโลกจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติมาพบปะร่วมกัน และส่งเสริมให้มีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ช่วงเวลา: 9 สิงหาคม 2018 - 12 สิงหาคม 2018

สถานที่:

9 สิงหาคม และ 12 สิงหาคม: Shimizu Teresa (Shizuoka-shi, Shizuoka City)

10 สิงหาคม: ภาควิชาฟิสิกส์ Shizuoka Institute of Science and Technology (Shizuoka จังหวัด Fukuroi)

11 สิงหาคม: Granship (Shizuoka city Suruga ku Higashi Shizuoka)

ผู้เข้าร่วมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และคุณครูจากแต่ละโรงเรียน

การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ ด้วยสายการบินร่วมการบินไทย WE266 เวลา 16.25 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 17.45 น. และรอเครื่อง TG640 เวลา 22.30 น. แต่เครื่องดีเลย์ เนื่องจากสภาพอากาศทางประเทศญี่ปุ่นมีพายุเข้า จึงออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 03.00 น. ถึงสนามบินนาริตะ เวลา 10.00 น. ได้รับการต้อนรับจากผู้ประสานงาน SKYSEF เตรียมตั๋วรถไฟและแจ้งวิธีการเดินทาง โดยจะเดินทางพร้อมกับ 2 โรงเรียน คือ ST. JOHN'S SCHOOL, GUAM สหรัฐอเมริกา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ต่อรถไฟ JR Narita Express จากสนามบินนาริตะ ไปยังสถานี Tokyo Station เพื่อนั่งรถไฟชินคันเซ็น ซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูง ไปยังสถานี Shizuoka และต่อ local train ไปยังสถานี Shimizu

ถึง สถานี Shimizu เวลา 18.00 น. มีทีมงานจาก SKYSEF มาต้อนรับนำทั้ง 3 โรงเรียนเดินไปยัง Shimizu Teresa ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็น Hall ที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยแต่ละโรงเรียนจะเตรียมวัฒนธรรมการแสดงมาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงพูดคุยนำเสนอที่ตั้งของโรงเรียนและอาหารประจำถิ่น เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ได้เตรียมการแสดงแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง “กระบี่กระบอง (Krabikrabong) และมวยไทย” ให้กับผู้ร่วมงาน

https://shizukita.jp/senior/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/094A0181-300x200.jpg

Krabi-Krabong is Thai martial arts. Krabi-Krabong is a sport that Thai ancestry brought the martial arts. With weapons in combat in ancient times.

เวลา 19.30 น. จบงานเลี้ยงต้อนรับ ทางผู้จัดงานได้เตรียมบ้านสำหรับให้นักเรียนไทยได้ไปใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 10 ส.ค. 61 เป็นวันที่สองของงาน SKYSEF2018

เวลา 8.00 น. เดินทางจากที่พัก มุ่งสู่ Shizuoka Institute of Science and Technology (SIST) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกกรม International Joint Project โดยแบ่งนักเรียนไปทำกิจกรรมทั้งหมด 4 Topic ได้แก่

Topic A : Interfacial polymerization ทำปฏิบัติการทางเคมี การหา Nylon

Topic B : Create The Future City ศึกษาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่ออกแบบการสร้างเมืองใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Topic C : Introduction to digital arts แบ่งกลุ่มช่วยกันสร้างแบบจำลองเพื่องานทาง digital arts

Topic D : Natural Language Processing เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น การค้นหาคำ บน google

สำหรับคุณครู มี teachers session พูดคุยเรื่องการจัดการเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ ที่มาในงานนี้ รวมถึงมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง A definitely precise sentence from keywords ให้คุณครูแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย และนำเสนอ

วันที่ 11 ส.ค. 61 เป็นวันที่สามของงาน SKYSEF2018 ณ Main Hall - Ocean @Granship Convention & Art center

เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 904 ชั้น 9 ลำดับการนำเสนอคนที่ 2 โดยนายชยพล บุญญาการ เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” นำเสนอได้ดี น้ำเสียงน่าฟัง ได้รับคำชมว่าสไลด์ดูเข้าใจง่ายและสวยงาม

เวลา 13.30-16.00 น. เป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยผู้จัดงานได้แบ่งช่วงเวลาเป็น 4 รอบ คือ

13.45-14.15 น. โปสเตอร์หมายเลข คี่ นำเสนอ

14.30-14.50 น. โปสเตอร์หมายเลข คู่ นำเสนอ

15.05-15.35 น. โปสเตอร์หมายเลข คี่ นำเสนอ

15.40-16.10 น. โปสเตอร์หมายเลข คู่ นำเสนอ

นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และตั้งใจนำเสนอให้ผู้ฟังจากโรงเรียนต่าง ๆ

12 ส.ค. 61 วันที่สี่ของงาน SKYSEF2018 Shimizu Teresa

วันนี้ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม International Joint Project นักเรียนระดมความคิดสรุปกิจกรรม (Brain storming activity) ที่ได้ทำมาในวันแรก โดยแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่ทำ เป็น 4 กลุ่ม A, B, C และ D ให้สลับการนำเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ฟัง ดังนี้

รอบแรก กลุ่ม A และ B นำเสนอประจำโต๊ะของตนเอง โดยกลุ่ม C และ D เป็นผู้รับฟัง และทำการสลับหน้าที่กัน

รอบสอง กลุ่ม A และ C นำเสนอประจำโต๊ะของตนเอง โดยกลุ่ม B และ D เป็นผู้รับฟัง และทำการสลับหน้าที่กัน

ช่วงบ่ายเป็นการประกาศผลรางวัล และปิดงาน SKYSEF2018

นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application

นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education