รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน"

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

page

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2561 มีผลงานนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" ดังนี้
1. รางวัลที่ 1 นายดลยวัต บุญมา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
2. รางวัลที่ 3 นางสาวชนากานต์ ใฝ่บุญ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

View the embedded image gallery online at:
http://www.psuwit.ac.th/index.php/11-3/826-111#sigFreeIdc3b38b3625

 

ขอบคุณภาพจาก
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่