รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

page

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยนางสาวศิว์สิรี ธีระนันทกุล
ภายใต้กิจกรรม ม.อ. วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

View the embedded image gallery online at:
http://www.psuwit.ac.th/index.php/11-3/823-444#sigFreeId8a27a5207d