รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

 page

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ
นางสาวสุพิชญา บัวดำ ม.6/3
นางสาวชนิกานต์ บุญเจริญ ม.6/5
นางสาวสาริศา หวังธนสุนทร ม.6/5
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คือ
นางดุษฏี ทองคำ ม.6/1
นายกานต์ รุ่งบรรณาพันธ์ ม.6/1
นางสุภศิลป์ สุภา ม.6/8

View the embedded image gallery online at:
http://www.psuwit.ac.th/index.php/11-3/821-1#sigFreeId4240bf6507

 


รางวัลอื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนระดับภาคใต้ ครั้งที่3