รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนระดับภาคใต้ ครั้งที่3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนระดับภาคใต้ ครั้งที่3

page

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนระดับภาคใต้ ครั้งที่3 โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ นางสาวธวัลรัตน์ จุลอมร ม.5/8    และนายนิธิ เกิดแก้ว ม.6/8

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.psuwit.ac.th/index.php/11-3/820-1-3#sigFreeId61ce50bb43


รางวัลอื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร