ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วมหาวิทยาลัย


 pic2