ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน มอ.ว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน มอ.ว


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2560) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปีการศึกษา 2561)

0