รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคใต้​ "มิตรภาพคัพ"

010962 resize600

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคใต้​ "มิตรภาพคัพ" ครั้งที่ 9 ประจำปี​ 2562
ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ (เล่านิทาน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษจีน ระดับ 3 และ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสอบเขียนคำศัพท์ ระดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ 3


ข่าวเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562 | มอบรางวัลการแข่งทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับภาคใต้