ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2563

 หัวข้อสัมมนา   


- การพัฒนาล้อยางลมเสริมชั้นโฟมยาง >> บทคัดย่อ

- แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าพกพา >> บทคัดย่อ

- การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าแบบบังคับการไหลเพื่อใช้ทำ
  ความสะอาดโรงปศุสัตว์ทดแทนสารเคมี >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง >>  บทคัดย่อ

- การกระตุ้นถ่านที่ได้จากกากของรำข้าวด้วยไอน้ำและการประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกริยา >>  บทคัดย่อ

- โฟมPP-TPS ใช้น้ำเป็นสารช่วยฟูทางกายภาพ  >>  บทคัดย่อ

- การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่เชียงใหม่  >> บทคัดย่อ

- ผลของการเสริมสาหร่ายมงกุฏหนามต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนมะเขือเทศ  >> บทคัดย่อ- การออกแบบระบบการให้น้ำพืชแบบแม่นยำด้วยระบบสมองกลฝังตัว >> บทคัดย่อ

- การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาครังสีแอลฟา >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการแปรแสงของดาวเดลตา สคูทีแอมพลิจูดสูง >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการสกัดเพคทีนจากกระเจี๊ยบแดงโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย >>  บทคัดย่อ

- การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านมะเร็งและสารยับยั้งไลเปสตับอ่อนจากเห็ดฟาน >>  บทคัดย่อ

- ผลงานของความเข้มข้นของน้ำเกลือในเกลือในน้ำทะเลที่มีผลต่อกระบวนการล้างไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์  >>  บทคัดย่อ

- การศึกษาสีของผ้าสแลนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย  >> บทคัดย่อ

- การแพร่การะจายในแนวดิ่ง ความชุกชุมและลักษณะสัณฐานวิทยาของหอยฝาเดียวในหาดหันบริเวณ
  แหลมแท่นจังหวัดชลบุรี  >> บทคัดย่อ
- ตู้อบสับปะรดอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาชุดเครื่องวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบไฟฟ้าสถิต กรณีศึกษา
  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา >> บทคัดย่อ

- น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบและกรรมวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย  >> บทคัดย่อ


- การเตรียมสารให้สีนำไฟฟ้าจากดินสอเหลือใช้  >> บทคัดย่อ

- การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซีโอไลต์  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการสกัดเพคทินจากกระเจี๊ยบแดงโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย >> บทคัดย่อ

- ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของการสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยี >> บทคัดย่อ


- การปลูกและขยายพันธุ์พืชน้ำ กลุ่มคริปโตคอรีน  >> บทคัดย่อ

- ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี >> บทคัดย่อ


- การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากว่านชักมดลูกเป็นครีมสำหรับทาผิวหน้า  >> บทคัดย่อ

- การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่่องยนต์ที่ใช้แล้ว  >> บทคัดย่อ


- การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราภัฏยะลา  >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งขิงด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการอบแห้งปลาหมึกด้วยการพาความร้อนของอากาศ การแผ่รังสีอินฟราเรดและ
  การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- โคมไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่น  >>บทคัดย่อ