• Print

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน 11เส้นทางอาชีพ ปีการศึกษา 2559


วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน 11เส้นทางอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ซึ่งเป็นการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานจริง ในศตวรรษที่21 

แนะแนวอาชีพ24659 1862