โครงการตลาดนัดอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

  

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและครู จัดโครงการตลาดนัดอาชีพ
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยได้รับเชิญวิทยากรจากหลายอาชีพเป็นผู้แนะแนวทาง
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา09:00 - 11:00น.   >> ประมวลภาพ