psu35 1 

 


รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนปกติ ม.1 และม.4   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.4 (โครงการ วมว.)

psu30 1

  psu28 1

 ***ระบบรับสมัครห้องเรียนปกติ ม.1 และม.4 

 

***เข้าสู่ระบบรับสมัครโครงการ วมว. 

***ประกาศรับสมัครโครงการ วมว. ปี 2561 

***เอกสารแนบท้าย 1 

***เอกสารแนบท้าย 2 

ประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


Pop up 61

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ 

***สมัครโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Hot news

***ประกาศรับสมัครโครงการ วมว. ปี 2561 

***เอกสารแนบท้าย 1 

***เอกสารแนบท้าย 2 

มอ.ว เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561


Pop up 61

 

***เข้าสู่ระบบรับสมัครโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Hot news

***ประกาศรับสมัครโครงการ วมว. ปี 2561 

***เอกสารแนบท้าย 1 

***เอกสารแนบท้าย 2