ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

Display # 
Title Author Hits
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 195
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์) Written by Super User 724
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 497
เอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนกลุ่มกรณีพิเศษ Written by Super User 947
ประกาศผลคะแนน นักเรียนกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 3529
ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 2229
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 682
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 24326
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 5229
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 1250
มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 9718
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1769
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1786
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 46134
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3371
SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์ Written by Super User 1175
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1755
มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1806
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 871
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1602
ประกาศผล วมว รอบสอง Written by Super User 5089
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 14720
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 29023
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) 2561 Written by Super User 10295
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ Written by Super User 9050
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3998
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Written by Super User 10973
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3161
มอ.ว เปิดรับสมัครครูประจำการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Written by Super User 1332
รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์ Written by Super User 1187
มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ Written by Super User 1031
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 เพิ่มเติม Written by Super User 1362
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 916
รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา Written by Super User 1106
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา) Written by Super User 1119
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1186
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 รอบที่ 2 Written by Super User 1477
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 Written by Super User 1198
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา Written by Super User 1304
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1456
ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน Written by Super User 5083
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 10904
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 17816
รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 14648
มอ.ว เปิดรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 3538
เอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ มอ.ว Written by Super User 2563
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559 (ป.5 และม.2) Written by Super User 9932
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 40554