ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

Display # 
Title Author Hits
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูดนตรีสากล) Written by Super User 144
รับสมัครโครงการ วมว. 2563 Written by Super User 1110
มอ.ว ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 419
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 504
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์) Written by Super User 1129
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 871
เอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนกลุ่มกรณีพิเศษ Written by Super User 1240
ประกาศผลคะแนน นักเรียนกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 4085
ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 2612
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 967
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 25677
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 5615
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 1418
มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 10010
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1927
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1950
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 48964
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3714
SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์ Written by Super User 1321
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 2418
มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1973
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 987
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1739
ประกาศผล วมว รอบสอง Written by Super User 5222
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 15146
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 29170
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) 2561 Written by Super User 10394
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ Written by Super User 9182
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 4523
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Written by Super User 12254
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3272
มอ.ว เปิดรับสมัครครูประจำการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Written by Super User 1402
รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์ Written by Super User 1274
มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ Written by Super User 1091
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 เพิ่มเติม Written by Super User 1426
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 975
รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา Written by Super User 1166
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา) Written by Super User 1177
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1243
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 รอบที่ 2 Written by Super User 1535
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 Written by Super User 1264
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา Written by Super User 1370
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1526
ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน Written by Super User 5192
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 10972
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 17896
รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 14725
มอ.ว เปิดรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 3611
เอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ มอ.ว Written by Super User 2620
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559 (ป.5 และม.2) Written by Super User 9990
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 40623