ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

Display # 
Title Author Hits
มอ.ว ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 262
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 389
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์) Written by Super User 985
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 722
เอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนกลุ่มกรณีพิเศษ Written by Super User 1112
ประกาศผลคะแนน นักเรียนกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 3875
ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 2460
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 854
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 25094
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 5421
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 1343
มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 9887
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1862
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1883
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 47178
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3503
SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์ Written by Super User 1251
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 2076
มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1897
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 923
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1665
ประกาศผล วมว รอบสอง Written by Super User 5164
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 14943
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 29091
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) 2561 Written by Super User 10341
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ Written by Super User 9122
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 4284
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Written by Super User 11669
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3217
มอ.ว เปิดรับสมัครครูประจำการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Written by Super User 1366
รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์ Written by Super User 1223
มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ Written by Super User 1065
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 เพิ่มเติม Written by Super User 1402
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 950
รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา Written by Super User 1135
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา) Written by Super User 1155
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1217
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 รอบที่ 2 Written by Super User 1510
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 Written by Super User 1236
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา Written by Super User 1346
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1500
ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน Written by Super User 5163
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 10943
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 17864
รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 14696
มอ.ว เปิดรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 3583
เอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ มอ.ว Written by Super User 2595
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559 (ป.5 และม.2) Written by Super User 9966
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 40586