IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Wednesday, 08 December 2021
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Read More...
IMAGE ประมวลภาพการรับส่งหนังสือด้วยวิธี Drive-Thru
Wednesday, 17 November 2021
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดรูปแบบการรับส่งหนังสือด้วยวิธี Drive-Thru ของภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 Read More...
IMAGE ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2564
Saturday, 13 November 2021
ประมวลภาพเบื้องหลังกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More...