IMAGE ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.ครั้งที่ 11 (11th SCiUS Forum)
Thursday, 24 June 2021
นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รางวัลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ครั้งที่ 11 (11th SCiUS... Read More...
IMAGE มอ.ว และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Friday, 18 June 2021
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี... Read More...