IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563
Tuesday, 03 March 2020
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563
Tuesday, 03 March 2020
กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “การให้” “...คุณธรรม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 15 ม.ค. 2563
Tuesday, 11 February 2020
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับวันตรุษจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน... Read More...
Prev Next

กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563

03-03-2020 Hits:85 News Slide Super User - avatar Super User

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more

รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 2563

26-02-2020 Hits:150 News Slide Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการสุชาติ สุขขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่คุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2563 ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

Read more

พิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรม จังหวัดนครราชสีมา

11-02-2020 Hits:127 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  จัดให้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อร่วมกันไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

04-02-2020 Hits:150 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ก.พ. 2563 ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครู ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

Read more

PSU-WIT HALF Marathon

03-02-2020 Hits:241 News Slide Super User - avatar Super User

Read more

ผลงานโครงงานนักเรียน ระดับชั้น ม.5

06-12-2019 Hits:302 News Slide Super User - avatar Super User

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 : YSC2020 จำนวน 2 โครงงาน โดยโครงงานดังกล่าว ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับทุนพัฒนาผลงานรอบแรก 3,000 บาท

Read more

มอ.ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล”

06-12-2019 Hits:193 News Slide Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” “MIDL Medai , Information and Digital Literacy” โดยวิทยากร คือ คุณโตมร อภิวันทนากร และทีมงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

Read more

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน

06-12-2019 Hits:241 News Slide Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  คณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านชุมชนหัวเขา เทศบาลสิงหนคร ภาคีคนรักสงขลา สงขลาสเตชั่น และโรตารีสงขลา ด้วยการร่วมกันพัฒนา ดูแลความสะอาด กวาดและเก็บขยะ ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตชุมชน

Read more

มอ.ว ต้อนรับคณะดูงานจาก จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

06-12-2019 Hits:180 News Slide Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ นำโดย รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาต ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการต่างประเทศ คุณครูสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะครู ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหารฯ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more